L’era de l’ingeni surer (S. XIX i XX)– aplicacions diverses   (10): la Corcholata

La paraula CORCHOLATA és la que fan servir a Mèxic per denominar el tap corona,  la “xapa” Aquesta aplicació és conseqüència de un invent de un cassanenc que va tenir èxit. El 1891 l’enginyer mecànic americà William Painter a Baltimore (1838-1906) inventa el denominat Tap Corona “la xapa”  que registre amb la patent n. 468.258 de Meyland USA el 2 de febrer de 1892; el primer problema que se’ls presenta és d’estanqueïtat, que la resolen a partir de 1897 amb discos de suro natural al seu interior. El 1896 crea la Crow Cork & Seal.  EL 1904  per baixar costos,  incorpora el disc de aglomerat del nostre convilatà Josep Serra Carbó (1857-1940). La formula/invent per aglomerar suro de Josep Serra, segons ens explica l’escriptor Josep Pla en els Homenots,  era “albúmina de sang animal mes glicerina”; però aquesta afirmació era un greu error, la veritable formula era una  “dissolució de gluten amb alcohol mes glicerina”. Aquest nou sistema de tapament té una implantació rapidíssima en el segment de la cervesa al nou món (Cerveseria Quilmes a Argentina, Monterrrey de Mèxic, San Miguel Brewey a les Filipines, Anchor Steam Beer, a Sant Francisco  Usa i Yvengling-Lager, a Pennsylvania Usa) i refrescos (Coca Cola, Pepsi-Cola,Sidra Mundet (*) a Mèxic DF)  i un llarg etcètera. A Centreuropa hi arribarà una mica mes tard. El tap corona actual té 21 plecs; originalment en tenia 24, però es va comprovar que la facilitat de obertura i d’estanqueïtat  tenia el punt òptim en els 21 plecs. La aplicació dels discos de suro aglomerat en el tap corona desapareixerà a partit dels anys 80 del segle passat per la aparició de la silicona sintètica apta en l’alimentació. (*) La Sidra Mundet de Ciutat de Mèxic, avui  integrada en el Grup Coca Cola, té un origen català, en la ruta; Llagostera – Calonge – Montijo -New York- Mèxic D.F. Els “Hogares Mundet” de Barcelona varen ser possibles per les aportacions de la família Mundet instal·lada a Mexic.

Feu un comentari

Verified by MonsterInsights