Els secretaris municipals (IV), secretaris en la democràcia: Domènec Valls Massip, secretari municipal (1978 a 1985 i 1990)

Un dels temes més espinosos dels secretaris en temps de democràcia a estat l’afer del secretari titular Domènec Vall Massip; però primer de tot hem de posar tot aquest afer en el seu context: transició democràtica municipal i reclamacions laborals del moment. Tot això segons la meva opinió, i presumptament, amb la màxima prudència possible per no obrir unes ferides suposadament ja tancades.   Domènec Valls pren possessió del seu càrrec l’1 de febrer de 1978; així doncs encara faltava  més d’un any per les primeres eleccions democràtiques de caràcter municipal. Per les cròniques que hem pogut llegir, com a secretari amb l’alcalde Sr. Mestras i ja en democràcia amb la Senyora M. Dolors Godoy, els treballs de la secretaria municipal els desenvolupa sense cap incident del qual hagi quedat constància rellevant; encara que el 1980 l’oposició del PSC mostra discrepàncies amb el treball del funcionari Domènec Valls en el redactat de les actes.   El 1984 i 1985 hi ha un seguit de problemes laborals en els que el secretari sempre hi és present; i també unes reclamacions dineràries del Sr. Valls d’una factura per un text fet per la revista Luz i Guia, les demandes de minutes per les assistències a plens, la pretensió de cobrar la indemnització per la casa habitació… Tot això dintre la retallada de sous en el pressupost de 1985, per uns errors “involuntaris” en el pressupost de 1983 (quan corresponia un augment del 9% es va arribar al 75% i en alguns casos al 150%), anomalies en la tramitació del pressupost… imputables al Sr. Secretari.   A finals de 1985 el Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i Dipositaris ressenya referint-se al Sr. Valls “un incompliment greu del seu deure, la negativa del secretari de l’Ajuntament de Cassà de la Selva de donar fe de la sessió, funció essencial i reservada exclusivament per Llei als funcionaris amb habilitació de caràcter nacional”   Per tot això inicialment se li imposa una suspensió de 6 mesos i el 6 d’agost de 1986 un expedient sancionador amb suspensió de 3 anys i 7 mesos. Àvidament, tot va ser recorregut fins a arribar al Tribunal Suprem.   *Durant les absències era substituït per l’Antonio Porcel Galiano; l’Ajuntament també contractà Jesús Ciuró per assessorar la gestió administrativa, a Josep Pi Marquès per la defensa jurídica inicial i al penalista Joan Cordoba Rodà per les querelles personals interposades. La instrucció dels expedients van anar a càrrec de Josep M Blavi, el primer, i el segon a càrrec de Joaquim Llorens Clos a proposta de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat; en aquells moments el Sr. Llorens era el Cap del Servei Territorial d’Administració Local a Girona. Capa el final de aquests encreuaments de demandes també l’ajuntament va contractar l’advocat Manuel Mir i  l’asssesssora jurídica i advocada Pilar Beney, sempre per defensar el interessos del consistori.   Aquest període de la història de Cassà, en què tot comença amb la crítica a l’actitud del secretari diguent-li que “havia fet el paper de la trista figura” en un ple, Domènec Valls també va demandar la revista Luz y Guia pels articles publicats i a la cartera titular per uns certificats postals. En aquest període  en Josep M Dausà va haver de tenir una paciència de Job, en Josep M Blavi una gran resistència, i l’Antonio Porcel, M. Carme Forn i M. Teresa Bota una entrega incondicional a la funció pública i al poble de Cassà.   Nota.- Les excentricitats del Novotel i el Volvo quedaran per un altre dia.   Relació cronològica de secretaris municipals de Cassà (provisional) 1899-1924 Juan Pla Macies 1924-1955 Emilio Pla Camps 1937 ? Joaquim Pica Parramon* 1955-1957 Juan Oliver Albertí 1957-1966 Miquel Juanola Benet (1898-1966) 1967-1968 Juan Oliver Albertí 1968-1970 Antonio Choy Tarrés 1970-1975 Amado Quintanas Ventulá 1975-1976 Pere Form Massanas 1976-1977 Gervasio González Diaz 1978-1985 Domènec Valls Massip

Feu un comentari

Verified by MonsterInsights