Recuperació de les pedres de  la portalada romànica de l’església del segle XI

L’àmbit principal del projecte de recuperació del patrimoni de l’església de Cassà  és  la recuperació de l’antiga portalada romànica de la qual se’n conserven bona part de les peces originals tant a la rectoria i església com en altres domicilis particulars de Cassà. 

 Aquesta setmana (21 de març) han començat els treballs per recuperar una vintena de peces localitzades a l’interior del campanar del temple de Cassà. La primera setmana se n’han extret cinc i en destaca per la seva espectacularitat i bon treball artístic, el capitell que fa molts anys que s’havia localitzat en el seu lloc, a uns quatre metres d’alçada de l’entrada a l’esquerra de la porta que comunica el cor amb l’interior del campanar,

Personal de l’empresa 4Restaura han començat la setmana del 20 de març els treballs de recuperació de les pedres que havien format part de l’antiga portalada romànica de l’església de Cassà i que s’han localitzat a l’estructura interior del campanar del temple. Aquesta actuació és una de les que està endegant el Grup de Recerca i Estudis Cassanencs (GREC) en l’àmbit de recuperació de les “joies de l’església de Cassà”. Si fa unes setmanes van dur a terme les tasques de recuperació de l‘antic rellotge i de la campana de les hores, amb aquesta intervenció es vol recuperar part de la primitiva portalada de l’església romànica de Cassà, de la qual se’n conserven unes quantes pedres  a la rectoria i que ara es podrà anar completant amb les que s’extrauran de l’interior del campanar.

Es creu que quan es va desmuntar la portalada, mentre s’anava construint el temple actual, als segles XVI i XVII, es van aprofitar les pedres per confegir l’estructura del nou edifici, cosa que ha permès que ara s’hagin localitzat a l’interior del campanar; de fet ja fa anys que es coneixia l’existència d’aquestes peces (especialment un capitell molt vistós) si bé gràcies als treballs actuals se n’han identificat molts més amb una estructura i detalls que concorden amb les peces que hi ha guardades a la rectoria. Per poder efectuar aquests treballs s’ha hagut de posar una bastida a l’interior del campanar, sobre els sostre la capella de la Mare de Déu de les Sogues, i així es pot accedir al nivell de les pedres, a uns tres metres d’alçada.

Les pedres estan molt brutes de sutge, ja que en aquesta sala, cap al final de la guerra civil,  hi van fer estada uns soldats de les brigades internacionals, que hi feien foc per cuinar i escalfar-se i el fum va ennegrir les parets que no s’havien netejat mai.

Durant la primera setmana s’ha pogut extreure un capitell que estava encastat a la paret i que s’ha vist que tenia dos costats amb cares gravades, amb una gran qualitat d’obra. 

Un cop extretes les pedres, el projecte -que compta amb el suport de l’Ajuntament de casà i la Diputació de Girona- preveu fer una reconstrucció de la primitiva portalada romànica utilitzant les pedres recuperades.

A les fotos de la galeria inferior podeu veure diversos moments dels treballs fets aquesta setmana.

Verified by MonsterInsights