Descobrim Cassà

Descobrim Cassà és l’opuscle que elaborem des del GREC i que es distribueix com a mínim dos cops l’any conjuntament amb la revista Llumiguia.

En aquesta web us oferim els números del Descobrim editats fins al moment amb la voluntat d’anar incloent els que es publiquin en el futur.


 

  Verified by MonsterInsights