Canvis de nom, canvis de lloc (IV)

Carrers de Cassà que han canviat de nom al llarg del temps. iII Plaça Petita; del Comú (1575-1578), del Pou (1578-1696), Petita (1696-1814), Pública (1814-1833), de la Constitució (1850-1931), de la República (1931-1939), d’España (1939-1979); avui  plaça Petita Major; Major (1850-1931), Fernando Galán (1931-1939), José Antonio Primo de Rivera (1939-1979), desprès novament  carrer Major Barraquetes; Barraquetes (1850-1930), Joaquin Costa (1930-1939), calle 18 de julio (1939-1978), desprès Barraquetes Travessera passeig Vilaret; carreró d’en Rata (1901-1933), Concepcción Arenal (1933-1939), calle 3 de febrero 1939-1979), finalment Travessera passeig Vilaret Ample; carrer Ample (1893-1928), avinguda General Primo de Rivera (1928-1930), avinguda de Pi i Margall (1930-1939), Primo de Rivera (1939-1979), popularment dels “hermanus”; ara, novament, Ample Catalunya; carrer de la Revolució  (1870-1887), popularment carrer de la Guardia Civil; des de 1887 fins a avui, Catalunya Migdia; Migdia (1850-1933),  José Nakens (1933-1939); de 1939 a avui, carrer Migdia Rambla Onze de Setembre; la Rambla (1890-1931), avinguda 14 d’abril  (1931-1939), avinguda General Mola (1939-1979); avui Rambla 11 de setembre Plaça de mossèn Jacint Verdaguer; plaça del Municipi (1890-xxxx); també popularment plaça dels hortolans,   del sol,  dels pins, d’en Xifró… Avui, plaça Jacint Verdaguer Baixada de la Coma; baixada de la plaça d’Anselm Clavé (1930-1939), carrer de la Coma (1939-1979), i baixada de la Coma (1979 a avui) Abans de l’enderroc de les cases construïdes dintre la plaça, aquest carrer començava a la cantonada  del carrer travessia plaça de la Coma Basat en treballs existents a AMCS, de J. Maymí, A. Artigas i X. Niell i Q. Massa a Llumiguia

Feu un comentari

Verified by MonsterInsights