Cassà, 1390: 2n assalt al castell de Cassà. El poble contra els Montcada

L’estiu del 1390 el poble de Cassà va envair i cremar el castell. L’assalt al castell  es conegut com LO FET DE CASSÀ. Però per entendre aquest fet hem de remuntar-nos com a mínim a 1325, any en què els Escarré intercedeixen al rei per aconseguir la mesura de Cassà, instrument molt important per les transaccions comercial de gra. El 1329, com ja és conegut, els Montcada intenten usurpar el castell als Escarré que son més ben vistos com a senyors per la població de Cassà. El 1330 hi ha la primera pesta negra i el 1348 es repeteix la pandèmia, fet que deixa moltes cases i masos abandonats, els coneguts com masos rónecs; els senyors feudals, per compensar la pèrdua de ingressos, augmenten les contribucions de la resta y això crea un malestar creixent. El 1346  els soldats dels Montcada posen molt de obstacles pel trànsit en el camí ral entre Girona i Sant Feliu, ruta comercial de  la ciutat amb el mar i el ramal de Monells; a conseqüència de això, el 1386 Cassà es converteix en Carrer de Girona, per gràcia de Pere III el Cerimoniós i la insistència de la ciutat de Girona; aquesta decisió està motivada. en gran part, per la enemistat del Rei Pere amb  els Montcada, ja que sembla que Sibil.la de Fortià última esposa de Pere III era amant de Gastó i el rei n’era sabedor. També es concedeix per poc temps a Cassà Notaria pròpia. El 1389 ja mort Pere III,  el succeeix  Joan I el Caçador: a difer+encia del seu pare,  molt amic de Gastó de Montcada;  així, 12 dies desprès de ser proclamat rei, fa  que es  retirin les concessions atorgades i s’entregui  la jurisdicció de Cassà als Montcada fent-hi intervenir  al Veguer de Girona. En aquest punt els ànims estam molt caldejats; des de 1375 Cassà pretenia la redempció del deute als Montcada per poder retornar a la administració reial; aquesta redempció era de 10.256 sous. Ja el 1389 el Governador General i representant del Rei en presentar-se a Cassà, per  retornar el mer i mixt imperi als Montcada, és atacat per la població, mort el cavall i desarmada la guàrdia; aquest fet representa una multa de 5.500 sous a favor de la Tresoreria Reial. Ras i curt, no es  pot precisar però entre juliol i setembre de 1390 es produeix l’assalt i crema del castell en el que intervenen tota la gent de Cassà i algun ciutadà de Girona. Pels danys ocasionats això representa una multa de 605.000 sous a favor dels Montcada i de 110.000 sous per a la corona. Sí consta que el 1394 es paga el deute a la Tresoreria Reial. El 1397, mort Gastó de Montcada,  els enfrontaments per la herència  entre la vídua Elionor de Cervelló i el seu cunyat Roger se prorrogaran fins el 1415; enmig de aquestes disputes no ha quedat constància del pagament de la multa a favor dels Montcada. Nota.-  L’ascens dels Montcada comença amb casament de la germana d’ Ot de Montcada, Elisenda de Montcada, amb Jaume II (1292-1364) El regnat de Joan I es caracteritza per un exagerat desordre administratiu. Tots aquests afers estaven relacionats amb el control del poder  i els conseqüents ingressos  per impostos Fons: Júlia de Chia, Joan Gener, Miquel Juanola, Elvis Mallorqui, Joaquim Mundet, Albert Reixach

Feu un comentari

Verified by MonsterInsights