Qui som

Grup de Recerca i Estudis Cassanencs

Qui som?

Constituït com a entitat sense ànim de lucre el juliol del 2019, des del Grup de Recerca i Estudis Cassanencs (GREC) ja fa anys que treballem per la preservació i difusió del patrimoni de Cassà de la Selva amb diferents activitats i iniciatives la més rellevant de les quals ha estat la publicació bianual d’uns opuscles (Descobrim Cassà) que serveixen per difondre entre la ciutadania diferents aspectes rellevants de la història del nostre    poble. Aquestes publicacions, juntament amb els actes que han servit per fer-ne presentació i divulgació han anat difonent l’activitat del GREC que sempre ha funcionat sota el paraigua i en coordinació amb l’Arxiu Municipal de Cas sà de la Selva.

El 13 de gener de l’ any 2000, es va reunir per primera vegada el GREC – Grup de Recerca i Estudis Cassanencs-, per iniciativa de la Regidoria de Cultura de l’ajuntament de Cassà de la Selva i amb l’assessorament del l’Arxivera Municipal. Des de aquesta data i de manera continuada en el temps, l’activitat del GREC, sempre ha estat sota l’empara de l’ajuntament.

Com que la finalitat de promoure el coneixement històric, social, cultural i natural del nostre poble coincideix amb els interessos generals del consistori, el GREC vol mantenir l’estreta vinculació que li ha donat sempre l’administració municipal si bé actualment ja com a entitat amb vida pròpia i uns estatuts que en defineixen les seves característiques bàsiques que són:

  • Els fins de l’associació són: Promoure el coneixement del patrimoni històric, social, cultural i natural dins l’àmbit d’actuació de Cassà de la Selva i entorn, adreçant aquesta activitat divulgativa a tota la ciutadania i, en particular a l’àmbit escolar.
  • Promoure la conservació d’aquest patrimoni.
  • Fomentar la investigació sobre aquest patrimoni.
  • Fomentar la publicació d’estudis i treballs d’investigació i divulgació relacionats amb els objectius de l’entitat.
  • Col·laborar amb les institucions competents en matèria d’estudi, conservació i divulgació del patrimoni històric, cultural i natural.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

  • Desenvolupament de projectes de recerca relacionats amb els seus fins.
  • Establiment de contactes i col·laboracions amb institucions públiques, privades i entitats afins, en particular l’ajuntament.
  • Organització d’activitats d’investigació, difusió i conservació del patrimoni.
  • Organització d’accions formatives relacionades amb els seus fins.
  • Edició i difusió de materials en qualsevol suport o mitjà.

Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen en l’àmbit de Cassà de la Selva i entorn.

Verified by MonsterInsights