La senyera de l’Orfeó Catalunya

L’ any 2021, es compliren 120 anys de la constitució oficial de l’Orfeó Catalunya (1901)i 100 de la seva dissolució.

 

Recordem-ne les dades més rellevants de la seva història i especialment de la de la senyera de l’esmentat Orfeó:

 

Any 1900: Mossèn Gabriel Garcia és ordenat sacerdot, canta missa, i és destinat a Cassà de la Selva per cobrir el benefici d’organista, que havia estat creat feia poc. Acabat d’arribar comença a moure els fils per organitzar un petit cor parroquial, embrió del futur «Orfeó Catalunya».

 

16 de setembre 1901: (festa dels Dolors de la Mare de Déu) El Director, Mn. Gabriel Garcia, proposa cantar la Missa de Ledesma. El «Credo» del mateix autor s’estrena per la Puríssima. L’Orfeó dóna a conèixer el seu potencial artístic.

 

6 d’octubre 1901: Es presenten els Estatuts de l’Orfeó Catalunya al governador civil, per a la seva aprovació.

 

15 d’octubre 1901: Acta de constitució de la primera Junta de l’Orfeó.

 

3 de juliol 1904: Reunió de la Junta General ordinària. S’aprova el projecte de dotar l’Orfeó «d’una artística Senyera», i es demana que es pugui tenir ben aviat.

El projecte el duu a terme l’arquitecte Fèlix de Azúa (altres versions el conSideren elaborat per Rafel Masó, de Girona).

1901- 1921: Rica trajectòria de l’Orfeó al llarg de vint anys: actuacions, concerts i èxits, fan que el llistó quedi molt amunt. Els elogis en la pulcritud del cant arriben, per diferents indrets i persones rellevants en el camp de la música, al més alt nivell.

 

25 de gener 1921: Reunió extraordinària de la Junta de l’Orfeó. Segons acta del mateix dia, dissolució de l’Entitat. La malaltia de mossèn Gabriel Garcia en provoca el desenllaç.

 

 

Primer punt de l’acta: «Amb l’aprovació unànime de la Junta s’acorda traspassar tot l’actiu social de l’Orfeó Catalunya al Casal del Patronat de les Esco les Cristianes».

Quart punt de la mateixa acta: «Per indicació del Mestre i amb el beneplàcit unànime de la Directiva, posar la Gloriosa Senyera de l’Orfeó Catalunya a la custòdia de la Gran Protectora dels Cassanencs, Nostra Senyora de les Sogues. Per procedir a dipositar tal ofrena, acorden posar-se en contacte amb el Reverend Senyor Rector i determinar el dia».

La senyera de l’Orfeó Catalunya brodat per diverses dones de la vila, ha estat dipositat durant gairebé cent anys i ha estat exposat en algunes ocasions amb motius de concerts o esdeveniments importants, com ara l’actuació de l’escolania de Montserrat al 1981 o més recentment durant la Festa Major o altres actes religiosos.

En el projecte presentat es preveu que la senyera llueixi adequadament en un lloc destacat del temple parroquial i s’incorpori una explicació tant de l’emblema com de la història de l’Orfeó Catalunya una de les institucions més rellevants de la història contemporània de Cassà.

Himne a la senyera de l’Orfeó Catalunya escrit per Joan Maragall el 1904

Verified by MonsterInsights