Xafarderies  de pa sucat amb oli – La Capçana, dos rellotges de sol

En el segle XII, la Capçana es denominava Mas Creixell; era un mas situat al veïnat de Verneda.

Duran la primera Pesta Negra de 1330-1340 i la segona Pesta (1347-1351) molts masos sota el domi de la finca Mas Creixell (desprès Capçana) se extingirem per la mort de tots els arrendataris; aquestes finques es coneixen com masos rònecs,

Duran la Guerra de Remença (1462-1486) els germans Creixell, es significaren per la seva participació en la contesa; els Creixell foren executats i confiscada la finca (així consta en el acte de condemna deGrau Creixell i el seu germà); amb posterioritat fou comprada per Armans de Girona juntament amb altres finques del veïnat de Serinyà

El 1557 hi ha una menció de Nicolau Capsana, del mas Capsana que afronta amb la riera Verneda i el 1715 ja tenim en Salvi Mestras i el seu fill Miquel Mestras, pagesos de Verneda.

El 1809  un edicte de la Capitania General ordena a cada poble la formació d’unitats militars, Miquelets o Terços, compostes per un càpita, dos tinents, 4 sergents, 6 caporals  i 100 soldats. A Cassà el Primer Tinent en Cap es Pere Mestras de la Capçana; participa en la batalla de Llagostera i la defensa de Hostalric. El Càpita de aquesta unitat era Thomas Barril.

En Salvi Mestras el 1820 encarrega  un rellotge de sol per la façana de la Capçana, en el que se indica el any de 1820 i 42 graus de altura i 31 graus de declinació. Anys més tard en una ampliació de la casa, es va avançar la façana uns 5 m, quedant el rellotge de sol en la paret interior  d’una habitació; en la nova façana se instal·la  un nou rellotge, més senzill però amb la mateixa orientació.

Així el primitiu rellotge queda amagat del sol en el interior d’una habitació i ens recorda la dita de “Sant Pol quina hora es?”  A Sant Pol  de Mar conten les «males llengües» que a l’època dels rellotges de sol, a la població, se’n va restaurar un que havia quedat malmès a causa del sol i la pluja; per evitar que els tornés a passar el mateix una altra vegada, se’ls va ocórrer de cobrir-lo, la qual cosa provocà que perdés la seva utilitat.

 

* a la Capçana la Latitud es  41.867738 i la Longitud 2.892476.  La Declinació de 31º correspondria  diferencia del  pla de la façana respecta la línia Est – Oest.

Feu un comentari

Verified by MonsterInsights