Francesc Nadal i Oller (alcalde i taper)

ALCALDES QUE EREN TAPERS O TAPERS QUE VAREN SER ALCALDES (V)

FRANCESC NADAL i OLLER (1920-1996) Alcalde 1960-1966

Fou el màxim exponent d’ empresari surer fent política local, al ser el Director General de l’empresa mes emblemàtica i antiga (131 anys d’historia) de Cassà, Francisco Oller,S.A.

Va néixer el 1920 a la casa que Francisco Oller i Martinell (1869-1941) havia edificat a la carretera Marina. Passà la guerra civil a França , primer a Reims i més tard a Perpinyà, a la tornada la família Nadal-Oller s’instala a a Can Nadal, actualment seu de l’Ajuntament de Cassà. (aquest edifici va ser cedit per la família Nadal al poble de Cassà el any 1984)

El 1960 va assumir un paper determinant en la direcció de la fàbrica Oller per la jubilació del seu pare, Joaquim Nadal Vilallonga (1888-1977) , marit de l’ Angela Oller Viader (1892-1993). Francisco Oller havia dipositat en el seu gendre la confiança per administrar la fabrica de Cassà, mentre el seu fill Louis dirigia des de Reims la Direcció General del Grup.

És presentat per el Governador Civil a les eleccions celebrades el desembre de 1954 per la renovació parcial del consistori, assent elegit regidor. El 1960 assumí l’alcaldia amb el suport dels 9 regidors que conformaven el Ple Municipal.

Vinculat i compromès amb tots els moviments socials de Cassà,va ser l’impulsor d’Acció Catòlica, dels II Jocs Florals, comissionat de la Santa Missió de 1951, col•laborador de LLumiguia , impulsor de El Trust, president de U.D. Cassà, fundador i president del Foment Deportiu Cassanenc, president del Patronat Col•legi La Salle amb una dedicació especial. Com alcalde, la portada i distribució d’aigua potable a tot el poble va ser una de les seves mes grans satisfaccions.

Gran coneixedor del suro, en l’empresa Oller va propiciar el desenvolupament, la modernització de la fabrica i l’obertura de nous mercats al món. Amb el seu caràcter exigent en si mateix, estricte, auster, però també generós amb els demes.

Estant al cap davant de la fabrica Oller va rebre les visites del President Tarradellas el 1979 (veure galeria inferior) i del President Pujol el 1982 i 1992. El seu traspàs l’estiu de 1996, va impedir-li veure el seu projecte fet realitat:la nova fabrica Oller al polígon el Trust.

Feu un comentari

Verified by MonsterInsights