Exemplars de Descobrim

Periòdicament -com a mínim dos cops l’any- des del GREC elaborem l’opuscle Descobrim, que es reparteix amb la revista Llumiguia. Aquí podeu trobar els exemplars editats fins al moment:

Feu un comentari

Verified by MonsterInsights