Cassà any  1708: una grafia de  de 1708  sempre present. 1708 o 1718  els errors fan història. Autors: Pau Costa – Ramon Pericay

La majoria de cassanencs hem estat en multitud de  ocasions al davant de aquesta inscripció, en algunes ocasions per motius d’alegria i altres de dol, per pregar, per orar, per reflexionar, per demanar alguna gracia o sol·licitar el perdó, i de ben segur mes de una vegada l’avorriment ha provocat més d’una becaina.  El cert és que aquest numero (1708) no va ser cisellat per Pau Costa en acabar el retaule  barroc; ja Josep Bosch ens diu que en el original era de 1718. Aquest retaule barroc ha presidit el presbiteri des de fa uns  300 anys, exceptuats els compresos entre 1936 i 1959 per les circumstàncies de tots conegudes i moltes vegades explicades en aquest mateix mitjà. El grafisme que veiem actualment es de 1959 cisellat per Ramon Pericay amb el any 1708; qui sap si Pau Costa va posar 1718? la baixa qualitat de les poques fotografies existents no ens permeten desenredar aquest trencaclosques. La novetat que avui es presenta és que el més probable és que en el retaule original no hi hagués cap grafia de any i que sí en la part interior se anotés l’any 1718.   Tenim constància que el autor del retaule barroc original es Pau Costa,  fill de Torelló (Osona); també va construir els retaules de Torelló, Cadaqués, Palafrugell i Arenys de Mar; en cap els retaules que  ha sobreviscut h i figura l’any.  Durant la construcció del retaule de Cassà, Pau Costa se instal·la al nostre poble amb tota la seva família i hi roman fins a l’acabament de la feina, feina que podem suposar -per falta de document que ens ho confirmi- va durar des de l’any 1703 al ja ressenyat 1708 o 1718; el  cost no el sabem; però si que el 1703 en morir el domer Miquel Guich dona bona part de la seva herència per a la construcció de l’Altar Major. El 1707 Miquel Dalmau de Mosqueroles paga a compte del retaule 32 lliures, 1 sou i 6 diners, i l’any 1710 els Jurats de Cassà (llegiu l’ajuntament) paguem a Pau Costa  el que se li deu del retaule major en aquell moment.   Una altra cosa, és el nou retaule de Ramon Pericay,  del qual sí sabem el seu cost; el pressupost inicial de 1955 va ser de  919.500  pessetes,  però el senyor Pericay abans d’acceptar la comanda i fer el contracte va fer saber de la possibilitat d’uns increments del 30% amb tendència a pujar encara més. En acabar l’obra, al cap de 9 anys, el 1968, havia costat 2.157.966,– pessetes.   Cal fer notar que el retaule original va ser construït en plena Guerra de Successió (1701-1714); durant aquesta  guerra hi ha constància del pas de les tropes franceses  per el nostre municipi en diverses ocasions i també està documentada la seva estada a Cassà  el dia 12 de maig de 1706, dia d’un eclipsi total de sol. Un detall curiós.

Feu un comentari

Verified by MonsterInsights