La Torre Salvana – la presó

Ens consta que l’any 1455 Pera Salvà, ferrer, natural de Fornells i veí de Cassà, va vendre una casa a Fornells, també a Campllong, el mas Salvà, que és un del masos mes antics dels que és té constància. Al segle XVI els Salvà varen comprar el mas Barnés, situat a la sagrera de Cassà; en aquests terrenys van construir una casa amb torre, Can Salvà. El casalot contava de una torre de defensa que formava part de la masia, formant una sola unitat. Més tard per distingir els dos edificis a la casa pròpiament dita l’anomenaren Palau Salva i a la torre, Torre Salvana; encara que durant molt de temps els cassanencs nomes la coneixíem com La Presó. El 1618 en Pere Salvà es casà amb la pubilla de la Torre Albertí de Llagostera i per  aquest motiu obtingué el títol nobiliari de Donzel; és de suposar que el domicili familiar es traslladà a Llagostera; el seu fill Miquel Albertí-Salvà l’any 1637 ven la casa i la torre a Montserrat Vall-llobera i Ros que poc després la ven a l’Ajuntament de Cassà. L’Ajuntament convertí la casa en hostal i la torre en presó. Posteriorment la casa va ser arrendada anualment al millor postor, essent destinada a diferents usos: peixateria, fleca, botiga, venda de vi, carnisseria, hostal i taverna. El 22 de gener de 1841 fruit de les Lleis de Desamortització de Mendizábal en les que l’Estat s’apropià dels béns eclesiàstics i també del béns del Comú, la casa va ser subhastada i comprada per Josep Frigola, pagès del veïnat d’Esclet. La Torre va continuar en mans de l’Ajuntament donada la seva funció pública de presó. La torre, de planta quadrada de 4,60 x 4,60 m, té planta baixa i 4 pisos, l’estança destinada a  presó era el primer pis, però des de finals del segle XX es va adequar la planta baixa per a aquesta finalitat; alguns encara recordem el crits d’en Bordoi tancat, esperant que li passés la borratxera. Fa pocs anys va ser ocupada per Càritas. Des de principis d’aquest any és la seu del GREC. NOTA.- La Montserrat Gener  ha fet donació al GREC de la aquarel·la pintada per el seu pare Joan Gener i Roca (1900-1951), sobre la Torre Salvana,  perquè la tinguem a les nostra sala de reunions.

Feu un comentari

Verified by MonsterInsights