Alcaldes que eren tapers o tapers que varen ser alcaldes: Joan Dalmau Gultresa

Joan Dalmau Gultresa (1860-1929) Alcalde (1904-1906). 

Cafeter i bàrman; Cal Noi Martí, Can Banet, Can Dalmau. 

Va patentar el GALET (gallet): obtingué la medalla a la innovació en la Fira Concurs Agrícola Barcelona 1898, al presentar a concurs, per els seus coneixements del suro com a cassanenc, un tap entravessat verticalment amb una canya per abocar líquid directament de la ampolla, un gallet. Per aquest fet, el podem considerar l’ inventor de aquest tipus de broc. La denominació Gallet va ser sacrificada per Pompeu Fabra per GALET, donada la coincidència amb el gallet d’ una arma de foc.

GALET: Broc petit d’un càntir, d’un porró, etc per on, en inclinar convenientment l’atuell, brolla el líquid formant un raig prim. beure a galet Beure fent caure a la boca el raig de líquid que surt pel galet d’un càntir, un porró, una ampolla. Vés amb compte, que el galet és molt ample i, doncs, el porró raja massa.

D’ofici envelador*, que compatibilitzava amb el de barman , inicià el negoci aprofitant l’eufòria de l’exposició de 1888 de Barcelona. El seu fill, en Martí Dalmau i Teixidor (1890-1974), va continuar el negoci familiar, ajudat als estius pel seu fill Joan. Segons ens indiquen l’avi Dalmau Gultresa era cosí germà del gran envelador de les comarques gironines, en Comas de Girona. Durant els primers anys del segle passat regentà juntament amb els seus tres fills Narcís, Martí i Benet, el Cafè Mercantil conegut popularment com cal Noi Martí. Al tancament d’aquest establiment a la dècada dels anys 40, el seu fill Benet continua com a cafeter a la casa del costat, en el carrer de les Barraquetes, Can Benet. La quarta generació també ha continuat amb la tradició familiar amb la obertura de un bar al carrer de l’Esport de Cassà de la Selva.

Feu un comentari

Verified by MonsterInsights